KM Advisory
Usługi

Usługi

 • Doradztwo finansowe oraz zewnętrzny dyrektor finansowy

  Prowadzenie biznesu jest pełne wyzwań i czasem wymaga wsparcia ze strony finansowej. Nasze szerokie spektrum usług i doświadczeń pozwoli na pomoc w zakresie zarządzania finansami, ale również m.in. w przygotowaniu budżetów i analizy ich wykonania, wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz przy wielu innych kluczowych aspektach.

 • Audyt

  Jesteśmy firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4358. Oferujemy badania oraz przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wykonujemy również badania planów przekształceń, połączeń i podziału oraz wiele innych usług zastrzeżonych wyłącznie dla biegłego rewidenta.

 • Restrukturyzacje

  W czasie prowadzenia działalności zdarzają się kryzysowe sytuacje związane z bieżącą regulacją zobowiązań. We współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi przeprowadzamy proces restrukturyzacji finansowo-prawnej. Sporządzamy plany naprawcze, negocjujemy warunki układu z wierzycielami, nadzorujemy i reprezentujemy w postępowaniu sądowym.

 • Konsultacje strategiczne

  Konsultacje strategiczne, w których nie ma miejsca na stres i zamieszanie. Przechodząc przez cały proces, podajemy klientom szczegółowe informacje o zmianach oraz wspieramy w wprowadzeniu optymalizacji.

 • Zewnętrzny controlling i raportowanie managerskie

  Do skutecznego zarządzania wymagane są dane oraz informacje dostarczane na bieżąco i w odpowiedniej dla kadry zarządzającej formie. Poprzez nasze usługi, dostarczane raporty i analizy, zapewnimy bieżący dostęp do kluczowych informacji zarządczych oraz wesprzemy Państwa w tworzeniu controllingu strategicznego oraz operacyjnego.

 • Szkolenia

  Rozwój osobisty oraz pracowników jest integralną częścią każdego przedsiębiorstwa. Realizujemy szkolenia z zakresu ekonomii, rachunkowości, jak również z zakresu umiejętności miękkich, prezentacji publicznych oraz sprzedaży.

 • Przegląd procesów i audyt wewnętrzny

  Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procesy są gwarancją efektywności i optymalizacji działania firmy. Nasze bogate doświadczenie w wielu projektach consultingowych oraz w ramach audytów SOX pozwolą nam pomóc w odpowiednim zoptymalizowaniu procesów w Państwa firmie.

 • Przegląd ksiąg oraz sprawozdań finansowych

  Przegląd ksiąg, sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych, planów kont oraz centrów kosztów będzie wartością dodaną do prowadzonej działalności. Nasze doświadczenie zdobyte w ramach audytu oraz sprawozdawczości finansowej z pewnością pozwoli na zaproponowanie bardziej efektywnych rozwiązań.

 • Due diligance

  Współpraca z kancelarią radców prawnych pozwoli kompleksowo dokonać dogłębnej analizy w ramach prowadzonego due diligance. Zidentyfikowane przez nas możliwości i potencjalne ryzyka pozwolą na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych.

 • Zewnętrzna księgowość i sprawozdawczość finansowa

  Outsourcing części usług poza firmę pozwala na skupieniu się na bieżącym prowadzeniu biznesu. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu wsparcie dedykowanego księgowego. Zajmiemy się jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, opracujemy politykę rachunkowości oraz będziemy współpracować z Państwa audytorem.

Call Now Button