KM Advisory

KM Advisory

Doradztwo finansowe oraz zewnętrzny dyrektor finansowy

Prowadzenie biznesu jest pełne wyzwań i czasem wymaga wsparcia ze strony finansowej. Nasze szerokie spektrum usług i doświadczeń pozwoli na pomoc w zakresie zarządzania finansami, ale również m.in. w przygotowaniu budżetów i analizy ich wykonania, wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz przy wielu innych kluczowych aspektach. "<strong>Doradztwo finansowe oraz zewnętrzny dyrektor finansowy</strong>"

Audyt

Jesteśmy firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4358. Oferujemy badania oraz przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wykonujemy również badania planów przekształceń, połączeń i podziału oraz wiele innych usług zastrzeżonych wyłącznie dla biegłego rewidenta. "<strong>Audyt</strong>"

Restrukturyzacje

W czasie prowadzenia działalności zdarzają się kryzysowe sytuacje związane z bieżącą regulacją zobowiązań. We współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi przeprowadzamy proces restrukturyzacji finansowo-prawnej. Sporządzamy plany naprawcze, negocjujemy warunki układu z wierzycielami, nadzorujemy i reprezentujemy w postępowaniu sądowym. "<strong>Restrukturyzacje</strong>"

Zespół

Konrad Makowiec

Konrad posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest wpisany na listę pod nr 13481. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Swoje doświadczenia od 2012 roku zdobywał w firmach audytorskich, będąc m.in. managerem w KPMG. Ponadto posiada doświadczenie jako Finance Manager w globalnej firmie (Xiaomi) oraz jako Finance & Business Development Manager w firmie notowanej na głównym parkiecie GPW (Wittchen S.A.) gdzie odpowiedzialny był zarówno za finanse, relacje inwestorskie oraz optymalizację procesów.

Zaufali nam

Kontakt

Skontaktuj się z nami

konrad.makowiec@kmadvisory.pl

(+48) 696 669 991

    Call Now Button