<span class="vcard">Marcin</span>
Marcin

Audyt

Jesteśmy firmą audytorską w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4358. Oferujemy badania …

Restrukturyzacje

W czasie prowadzenia działalności zdarzają się kryzysowe sytuacje związane z bieżącą regulacją zobowiązań. We współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi przeprowadzamy proces restrukturyzacji finansowo-prawnej. Sporządzamy plany naprawcze, …

Szkolenia

Rozwój osobisty oraz pracowników jest integralną częścią każdego przedsiębiorstwa. Realizujemy szkolenia z zakresu ekonomii, rachunkowości, jak również z zakresu umiejętności miękkich, prezentacji publicznych oraz sprzedaży.

Due diligance

Współpraca z kancelarią radców prawnych pozwoli kompleksowo dokonać dogłębnej analizy w ramach prowadzonego due diligance. Zidentyfikowane przez nas możliwości i potencjalne ryzyka pozwolą na podjęcie …

Call Now Button